Việc thu thập dữ liệu của Vũ Hải Đà Nẵng bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà công ty TNHH TM Vũ Hải - Chi Nhánh Đà Nẵng cần  sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng sử dụng dịch vụ tại công ty TNHH TM Vũ Hải - Chi Nhánh Đà Nẵng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty cam kết chỉ sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và công ty TNHH Vũ Hải - Chi Nhánh Đà Nẵng.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vũ Hải Đà Nẵng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vũ Hải Đà Nẵng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công ty TNHH Thương mại Vũ Hải - Chi nhánh Đà Nẵng

Mã số thuế: 0303738290-002 cấp ngày 09/09/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày: 24/08/2022

Địa chỉ: 77-79-81-83-85 Trần Nam Trung, Hòa Xuân, Đà Nẵng

Hotline: 0905347397

Điện thoại: 0905691015 - 02363.66.81.81

Fax 02363668181

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng được Vũ Hải Đà Nẵng cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vũ Hải Đà Nẵng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác Vũ Hải Đà Nẵng cam kết:

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Vũ Hải Đà Nẵng sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Vũ Hải Đà Nẵng